Οι προσφορές μας για την περίοδο 2019-2020

Προσφορές στο Shantom για την περίοδο 2019-2020

Μαθήματα Δώρο

Κάθε εγγεγραμμένος μαθητής δικαιούται από ένα δωρεάν δοκιμαστικό στο καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.

Δωρεάν εγγραφή σε ορισμένες περιπτώσεις

  • Για όσους εγγράφονται και προπληρώνουν έως και Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου (ημερίδα γνωριμίας), δώρο η ετήσια εγγραφή μέλους.
  • Μέλη με 4 συνεχή έτη παρακολούθησης, από τον 5ο χρόνο απαλλάσσονται από την καταβολή εγγραφής.

Μείωση εισφοράς για προπληρωμή 3, 6 ή 9 μηνών (σε ορισμένα μαθήματα):

  • 3 μήνες: περίπου -7%
  • 6 έως 9 μήνες: περίπου - 21%
  • 9 μήνες και άνω: περίπου -29%

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ κάτω των 5 ατόμων.

Προσφορές για όσους παρακολουθούν μαθήματα Yoga

  • Μείωση εισφοράς κατά 15% για μέλη της ίδιας οικογένειας με συγγένεια 1ου βαθμού, ζευγάρια που συγκατοικούν, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών, συνταξιούχους, ανέργους (όλοι με το σχετικό αποδεικτικό), άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Προς όλους τους νέους συμμετέχοντες της γιόγκα. Για να μπορέσουν να έρθουν οι νέοι υποψήφιοι συμμετέχοντες σε επαφή με την αυθεντική, αναλλοίωτη μέθοδο της κλασικής ινδικής γιόγκα και να αποκτήσουν βιωματική εμπειρία και κριτήριο σύγκρισης, προσφέρεται 15% μείωση στην εισφορά του πρώτου μήνα.
  • Μείωση για προεξόφληση μετρητοίς 3μήνου (≈7%) 6μήνου (≈21%) ή 9μήνου/όλου του έτους (≈29%)
  • Δωρεάν ο εβδομαδιαίος διαλογισμός/pranayama κάθε Παρασκευή 17.30 – 18.45 καθώς και ένα τρίωρο μηνιαίο σεμινάριο γιόγκα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μειώσεις δεν αθροίζονται. Επιλέγει κανείς τη μεγαλύτερη.