Όροι Χρήσης

Αγαπητοί μας επισκέπτες, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης του ιστότοπου του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τεχνών Shantom. Η περιήγησή σας στον ιστότοπο συνεπάγεται πως συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου (κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία).

Το περιεχόμενο του ιστότοπου

 1. Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι άνευ ανταλλάγματος και σκοπό έχει τη σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει το Shantom (μαθήματα, σεμινάρια, εναλλακτικές θεραπείες και εκδηλώσεις) και το πρόγραμμα μαθημάτων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων, τυχόν προσφορές, εκπτώσεις κλπ..
 2. To περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι ιδιοκτησία του Shantom και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 όπως ισχύει, καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα.
 3. Το περιεχόμενο των newsletters είναι κι αυτό ιδιοκτησία του Shantom και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.
 4. Αποτελεί ευθύνη κάθε χρήστη του ιστοτόπου η τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
 5. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε εκμετάλλευση όπως π.χ. πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή (reformatting), αναδημοσίευση, φόρτωση (upload), μετάδοση ή αναδιανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) κερδοσκοπική ή μη, μέρους ή του συνόλου του υλικού του ιστοτόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Shantom.
 6. Το Shantom επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να επιφέρει οποτεδήποτε, οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή αφαίρεση στο πληροφοριακό και τεχνικό υλικό του ιστοτόπου.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, μην αυτοσχεδιάζετε

 1. Ο χρήστης του ιστοτόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση των τεχνικών που προτείνονται σ'αυτόν τον ιστότοπο, τις οποίες συμβουλεύουμε να δοκιμάσει μόνο υπό την επίβλεψη ενός έμπειρου δασκάλου/θεραπευτή. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Shantom δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων του ιστοτόπου και των υπηρεσιών του Shantom στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος. Τι σημαίνει αυτό; Μακρόχρονη μελέτη και εμπειρία, δική μας και πάμπολλων άλλων, μας κάνει να είμαστε σίγουροι πως οι πρακτικές που συμβουλεύουμε, οι τεχνικές αυτοβελτίωσης σώματος, νου και πνευματος, είναι εξαιρετικά ευεργετικές για το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων. Ωστόσο ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, γι'αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε σας προσωπικά, ούτε να αναλάβουμε την ευθύνη για το αποτέλεσμα.
 2. Το Shantom δεν προτίθεται να παίξει το ρόλο ιατρικού συμβούλου για οποιαδήποτε πάθηση. Παρ’όλο που αναφέρονται τα ευεργετικά αποτελέσματα των διαφορετικών ειδών άσκησης/τεχνικών αυτοβελτίωσης/εναλλακτικών θεραπειών, αυτό δε σημαίνει πως είναι κατάλληλα για όλους. Εάν κάποιος έχει πρόβλημα υγείας, πρέπει να λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού του πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια απ’αυτές που προτείνουμε. Εάν αμελήσει να το κάνει, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη και όχι του Shantom.
 3. Aνήλικοι που διαβάζουν το περιεχόμενο των σελίδων του ιστοτόπου ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Shantom θεωρείται ότι έχουν τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 1. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από όσους χρήστες επιλέγουν να εγγραφούν στο mailing list "Τα Νέα του Shantom" είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα ανωτέρω στοιχεία διατηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο του Shantom, για το οποίο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για επικοινωνία των νέων του Shantom (πληροφόρηση για νέα μαθήματα, σεμινάρια, εκδηλώσεις, προσφορές κλπ) και ουδέποτε γνωστοποιούνται ή παραχωρούνται σε τρίτους.
 2. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τα προσωπικά στοιχεία που δίνουν οι μαθητές μας κατά την εγγραφή τους (αυτά περιλαμβάνουν διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο και πληροφορίες για τυχόν προβλήματα υγείας). Αυτά βρίσκονται σε έγγραφη καρτέλλα υπογεγραμμένη από τους ίδιους, η οποία φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος, και αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας, που προστατεύεται με κωδικό.
 3. Το προσωπικό της γραμματείας του Shantom είναι άριστα εκπαιδευμένο και ευαισθητοποιημένο στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και φροντίζει με σεβασμό τα ευαίσθητα δεδομένα (ιατρικό ιστορικό) τα οποία μεταβιβάζονται μόνο στον καθηγητή σας, ώστε να ξέρει πώς να προσαρμόσει τις ασκήσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας για ασφαλέστερη γύμναση.
 4. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου όπως ισχύει, ειδικότερα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Μπορείτε να τον διαβάσετε ολόκληρο εδώ στα ελληνικά:
 5. Ανά πάσα στιγμή ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το Shantom να τον διαγράψει από το newsletter: είτε με προσωπική επίσκεψη, είτε με τηλεφώνημα στο 210-6717529, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Unsubscribe” που βρίσκεται κάτω από κάθε newsletter.

Νoμικό πλαίσιο

 1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
  Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
  Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Shantom και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 2. Για κάθε διαφορά εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για μαθήματα, σεμινάρια, εκδηλώσεις και προσφορές από το Shantom