Ευρωπαϊκή Σπαθασκία

Η ιστορική ξιφασκία συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τον αθλητισμό, την παράδοση και τις πολεμικές τέχνες. Οι ιστορικές ευρωπαϊκές πολεμικές τέχνες ξεκινούν από την αρχαία Ελλάδα και περνώντας από τη Ρώμη, το Βυζάντιο, τον ευρωπαϊκό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, φθάνουν ως τις αρχές του 20ού αιώνα.

Οι πρώτες πηγές μελέτης είναι οι γραπτές μαρτυρίες στα μέσα του 12ου αιώνα και αργότερα τα εγχειρίδια δασκάλων οπλομαχίας, όπως Fiore dei Liberi και Johannes Liechtenauer του 14ου αιώνα και Joachim Meyer του 15ου αιωνα. H ύλη του προγράμματος στηρίζεται επάνω στα συστήματα αυτών των δασκάλων.

Η βασική εκπαίδευση γίνεται με μακρύ σπαθί (Long sword) όπως επίσης με σπαθί ενός χεριού και ασπίδιο (Sword & buckler).

Παναγιώτης Παπανικολάου, εκπαιδευτής σπαθασκίαςΟμάδα Pegasus Athens Historical Fencing Club

Η Pegasus Athens Historical Fencing Club είναι μια ομάδα εκπαίδευσης και μελέτης των Ιστορικών Ευρωπαϊκών πολεμικών τεχνών. Είναι μέλος της ομοσπονδίας Hellenic Federation of HEMA (Historical European Martial Arts).

Η ομάδα συχνά συμμετέχει σε σχετικές εκδηλώσεις και αθλητικές διοργανώσεις.

Εκπαιδευτής είναι ο Παναγιώτης Παπανικολάου.