Πρόσβαση στο Shantom

Το Shantom βρίσκεται στο Κάτω Χαλάνδρι, στη γωνία Τριπόλεως 35Α και Ευβοίας, μόλις 350 μέτρα από το σταθμό Μετρό Χολαργός.

Φθάνοντας στο σταθμό Μετρό Χολαργός, ακολουθήστε την έξοδο Προς Αθήνα που βγάζει στην Ηρώων Πολυτεχνείου (στα δεξιά η Μεσογείων).

Προχωρήστε στην Ηρώων Πολυτεχνίου (αριστερά από την έξοδο του Μετρό). Στο πρώτο στενό δεξιά είναι η Τριπόλεως. Στο τέρμα της βρίσκεται το Shantom.

Φόρμα Επικοινωνίας

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν είναι έγκυρη.

Ο τηλεφωνικός αριθμός δεν είναι έγκυρος.

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.